Лише 10.000 грн в рік за водосховище

вкл. .

  Пригадується розмова з одним селянином ще на по­чатку розпаювання землі. Тоді той чоловік, з діда-прадіда хлібороб, казав: „Хто цій землі лад дасть, якщо ні від­повідної техніки не має, ні навиків у людей на ній госпо­дарювати". Та коли через кі­лька років побачив як при­їжджі, купивши сотні гектарів землі, обносять свої „угіддя" кількаметровими залізобе­тонними тинами, а за тими мурами зводять шикарні бу­динки, копають ставки, доб­ротно облаштовують все для свого відпочинку, то сумно мовив: „А я думав, що земля їм виділяється, щоб на ній хліб і картоплю вирощувати".

Допоки селяни роздуму­вали, як своїм паям раду дати: що посіяти і посадити, то спритники почали ту землю викуповувати, потім пе­репродувати і величезні гроші наварювати. В Інтер-неті з'явилися оголошення на кшталт: „Продається 100 ге­ктарів землі у такому-то селі за мільйон доларів". До речі, й зараз є подібні оголошен­ня, але вже ціна за гектари значно більша.

Добралися „ділові люди" й до водоймищ. Приватизу­вали ставки, замахнулись вже й на річки. Тепер місце­вим жителям нема де й з вудочкою посидіти. Природні ставки, і ті, що викопані гро­мадою, перейшли у приват­ну власність. У вересні 2006 року Ірпінське міжрайонне управління водного госпо­дарства в особі начальника А.О.Забуги та приватний під­приємець В.В.Дзізінський уклали договір про спільне вирощування риби в Гавронщинському водосховищі, площа якого становить 248 гектарів. Є де розвернутися. Та подив викликає те, що їх річна плата Ірпінському МУВГ становить лише..10 тисяч гривень. Саме так у договорі: „10 (десять) тисяч гривень у рік". А місцевим жителям, щоб посидіти з ву­дочкою на березі водойми­ща, треба платити за це за­доволення.

Звичайно, що кожен з жителів району хотів би мати за таку невелику пла­ту таке велике озеро, куди рибка запливає аж із Бруси-лівського району. І тоді що­дня можна ласувати щупач­ками, линками, товстолоби­ками, окунцями... Та й ще прибутки мати від продажу продукції і надання дозволуна рибалку. І так протягом 25 років, бо саме на такий тер­мін надано водосховище. Окрім того, в договорі є й та­кий пункт, де йдеться, що „в разі зміни законодавства, власника водосховища під­приємець має переважне право на оренду водосхови­ща в разі здачі його в оренду, купівлю водосховища в разі його продажу".

Ходять чутки, що ніби-то дозвіл на укладання цього договору надала нинішня ад­міністрація. Проте він був укладений ще 5 вересня 2006 року. Тож наразі керів­ництво району, беручи до уваги невдоволення жителів району таким станом речей, порушує питання про пере­дачу водосховища у влас­ність місцевої громади.