Засідання колегії

вкл. .

  Минулого вівторка го­лова райдержадміністрації Ю.В. Забела провів засідан­ня колегії держадміністрації, на якій підбито підсу­мки організації та прове­дення благоустрою насе­лених пунктів району.

З інформацією по даному пи­танню виступив заступник голови райдержадмініст­рації П.І. Левковський. По другому питанню „Про стан роботи з попереджен­ня дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх" доповіла начальник служби у спра­вах неповнолітніх райдержадміністрації Т.В. Шумак. Начальник відділу освіти райдержадміністрації В.О. Гартфіль проінформував про стан організації харчу­вання учнів загальноосві­тніх шкіл та дошкільних навчальних закладів. В обго­воренні взяли участь кері­вники районних служб, сіль­ські та селищні голови.